Hạt nhân $U_{235}^{92}$ hấp thụ một hạt nơtron thì vỡ ra thành hai hạt nhân nhẹ hơn. Đây là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook