Hãy xác định công thức của oleum A, biết rằng khi hàm tan 3,38 gam A vào nước người ta phải dùng 800 ml dung dịch KOH 0,1M để trung hòa dung dịch A.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook