Hãy chỉ ra cặp tam giác đồng dạng với nhau từ các tam giác sau đây:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook