HCl tác dụng với dãy chất nào sau đây tạo ra khí?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook