Hệ mạch máu gồm:

I. Máu từ tim, II, động mạch,

III, khoang cơ thể; IV. tĩnh mạch;

V. máu về tim; VI. Mao mạch.

Đường đi của máu ở hệ tuần hoàn hở là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook