Hệ số của O2 trong phương trình: H2S + O2 → H2O + S là bao nhiêu?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook