Hệ số tối giản của các chất trong phản ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO↑ + H2O

lần lượt là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook