Hệ thức nào dưới đây là đúng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook