Hiện tượng nào sau đây do sự nở vì nhiệt gây ra:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook