Hiệp định Giơnevơ (1954) đã công nhận các quyền dân tộc cơ bản của 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia bao gồm

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook