Hiệp ước Hác măng (25-8-1883) và Hiệp ước Patơnốt (6-6-1884) mà triều đình Huế kí với Pháp đều thể hiện

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook