Hình thoi có chu vi bằng $20$$cm$ thì độ dài cạnh của nó bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook