“Hình thức đấu tranh của phong trào này là míttinh, biểu tình đưa kiến nghị (có hàng triệu chữ kí) đến Quốc hội đòi quyền phổ thông bầu cử, tăng lương giảm giờ làm cho người lao động” (SGK Lịch sử 7 – trang 30)

Nôi dung trên là đặc điểm của phong trào đấu tranh nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook