Hơi nước thoát ra khỏi lá qua bộ phận nào ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook