Hợp chất nào sau đây vừa có tính axit vừa có tính khử là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook