Hướng tiến công chủ yếu của quân Giải phóng miền Nam trong năm 1972 là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook