Kế sách đánh giặc nào đã được quân dân nhà Trần khai thác triệt để trong 3 lần kháng chiến chống Mông- Nguyên?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook