Kẻ thù trực tiếp của nhân dân miền Nam sau hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook