Kết quả của nguyên phân là từ một tế bào mẹ (2n) ban đầu sau một lần nguyên phân tạo ra:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook