Kết thúc giảm phân II, mỗi tế bào con có số NST so với tế bào mẹ ban đầu là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook