Khẳng định đúng nhất trong các khẳng định sau là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook