Khẩu hiệu nổi tiếng trong Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền 1789 của nước Pháp là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook