Khi \(0 < d < f\) ảnh của vật qua thấu kính là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook