Khi clo hóa một ankan có công thức phân tử C6H14, người ta chỉ thu được 2 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan đó là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook