Khi đốt cháy hoàn toàn 7,84 lít hỗn hợp khí gồm CH4, C2H6, C3H8 (đktc) thu được 16,8 lít khí CO2(đktc) và x gam H2O. Giá trị của x là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook