Khi lấy chất khí tạo ra trong bình có hạt đang nảy mầm thổi vào nước vôi trong, ta thấy nước vôi trong thế nào ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook