Khi nói về cấu tạo của lăng kính thiên văn, phát biểu nào sau đây là đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook