Khi nói về chùm sáng đi qua thấu kính phân kì, phát biểu nào sau đây là sai?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook