Khi nói về độ ẩm tuyệt đối câu nào sau đây là đúng ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook