Khi nói về đột biến gen, kết luận nào sau đây sai?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook