Khi nói về nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu trong cây, phát biểu nào sau đây không đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook