Khi nói về tiêu hóa ở chim bồ câu, phát biểu nào sau đây đúng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook