Khi quả cầu được đặt lên mặt nước, lực căng bề mặt lớn nhất tác dụng lên nó nhận giá trị nào sau đây:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook