Khi sóng cơ truyền từ môi trường này sang môi trường khác, đại lượng nào sau đây không thay đổi?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook