Khi thấy chính quyền địa phương có những biểu hiện chưa công khai minh bạch chuyện tài chính, bà M kiên quyết phê bình và đấu tranh. Việc này thể hiện bà M

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook