Khó khăn lớn nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau cách mạng tháng Tám năm 1945 là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook