Không bào trong đó chứa nhiều các chất khoáng, chất tan thuộc tế bào

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook