Kiểu vận chuyển các chất ra vào tế bào bằng sự biến dạng của màng sinh chất là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook