Kim loại có công thoát electron là A = 3,61.10-19J. Khi chiếu lần lượt vào kim loại này hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,6μm và λ2 = 0,4μm thì hiện tượng quang điện

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook