Kim loại M có số hiệu nguyên tử là 25. Vị trí của M trong bảng tuần hoàn là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook