Lên men 1 lít ancol etylic 80 (H = 92%) thu được m gam axit axetic. Biết etanol có D = 0,8 g/ml. Giá trị của m là.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook