Liên kết P ~ P ở trong phân tử ATP rất dễ bị phá vỡ để giải phóng năng lượng, nguyên nhân là do

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook