Loài động vật nào sau đây không có hình thức sinh sản đặc biệt là trinh sinh?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook