Loại quặng sắt dùng để sản xuất gang thường chứa từ 30 - 95% oxit sắt và phải

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook