Loại rễ biến dạng chứa chất dự trữ cho cây ra hoa, tạo quả là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook