Loại thủy tinh khó nóng chảy chứa 18,43% K2O; 10,98% CaO và 70,59% SiO2 có công thức dưới dạng các oxit là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook