“Lúc $15$ giờ $30$ phút hôm qua, xe chúng tôi đang chạy trên quốc lộ $5$, cách Hải Dương $10$ km”. Việc xác định vị trí của ô tô như trên còn thiếu yếu tố gì?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook