Lưu huỳnh không có số oxi hóa nào sau đây ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook