Lý do chủ yếu để Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội Đại biểu lần II (1951) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook