“Máu đọng chưa khô lại đầy/Hỡi miền Nam trăm đắng ngàn cay”

Hai câu thơ trên là hình ảnh của miền Nam Việt Nam trong những ngày Mĩ - Diệm thực hiện chính sách gì

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook